پیشنهادات کاری ما

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

استاد دانشگاه

5 موقعیت‌های باز

به یک استاد مجرب و برجسته نیازمندیم.

به عنوان یک استاد با تجربه ، می توانید با امکانات مجموعه ما تمام اطلاعات ارزشمند خود را در اختیار دیگران قرار دهید . بیایید در یک شرکت در حال رشد کار کنید که مزایای بزرگی را با فرصت هایی برای پیشرفت و یادگیری در کنار رهبران موفق ارائه می دهد.

این موقعیت طبیعتاً خلاقانه و سختگیرانه است که باید خارج از چارچوب فکر کنید. 

ما از نامزد انتظار داریم که فعال باشد و روحیه "من توانمند هستم" داشته باشد. برای موفق شدن، این کار را خواهید کرد.برای موفقیت، مهارت حل مسئله قوی خواهید داشت.

آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 07:55:17

مدیریت منابع انسانی

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:00:44

طراح وبسایت - Frontend

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 07:58:36

استاد یار

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 07:57:06

استخدام بازاریاب

1 موقعیت‌های باز


آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 09:34:55

سرپرست نیروی انسانی

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 07:59:37

معلم دبیرستان

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:02:00

معلم دبستان

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:01:27

پشتیبان سیستم CRM - ERP

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/07/28 17:23:21

پشتیبان

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:03:52

کارشناس فروش

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:05:06

تولید محتوا

1 موقعیت‌های باز
آدرس: هروی میدان گلستان 5 خیابان فرید خیابان مختاربند کوچه عدل پلاک 4 واحد 7, tehran, ایران
2023/06/24 08:06:03
About us

About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.